ต้นจั๋ง

, 03 ธันวาคม 2555

ลักษณะทั่วไป จั๋งเป็นปาล์มที่มีขนาดเล็ก ลำต้นมีขนาดเท่าหัวแม่มือหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย โดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน2 นิ้ว ลำต้นเป็นกอคล้ายไผ่ มีความแข็งแรงมาก กอหนึ่งจะสูงประมาณ 3-5 เมตร ใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมันรูปใบพัด และมีใบย่อยแตกออกจากกันเป็นแฉกลึก ใบ 1 ใบจะมีใบย่อยประมาณ 5-10 ใบ ก้านใบเล็ก มีสีเขียวและแข็งยาวประมาณ 12 นิ้ว การดูแลรักษา แสง ชอบแสงแดดมาก น้ำ ต้องการน้ำพอประมาณ ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณบ้าน กรองฝุ่นได้ดี จำนวนใบมาก ทำให้เพิ่มออกซิเจนในกลางวันได้ดี ร่มรื่น อากาศดี ส่วนใบ นำไปตกแต่งกับดอกไม้ เพื่อจัดเป็นพุ่มดอกไม้จตามงานต่างๆอย่างสวยงาม