แอ๊บข้าว (กล่องใส่ข้าวเหนียว)

, 10 ธันวาคม 2555

ชื่อแอ๊บข้าว (กล่องใส่ข้าวเหนียว)

ความเป็นมาแอ๊บข้าวเป็นภาชนะที่สานมาจากไม้ไผ่ ใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียว เนื่องจากภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียว ภูมิปัญญาที่เฉลี่ยวฉลาดของชาวบ้านที่ได้นำไม่ไผ่มาทำเป็นแอ๊บข้าว เพราะว่าเก็บความร้อนได้ดี ไม่แฉะ บ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีกลุ่มจักสานแอ๊บข้าว ที่ดำเนินการแล้วกระจายรายได้ให้กับหมู่บ้าน ขณะนี้ ได้ต่อยอดผลผลิตจากแอ๊บข้าว เป็นของฝากที่ระลึกของจังหวัดน่าน

วัสดุที่ใช้ไม้ไผ่ เข็ม กรรไกร เครืองเหลาตอก เชือกไนลอน มีด น้ำซาวข้าว

วิธีทำนำไม่ไผ่มาผ่าซีก แล้วนำมามีดแบ่งเป็นเส้น โดยใช้เครื่องเหลาตอก จากนั้นนำมาแช่ในน้ำซาวข้าว ไว้ประมาณ ๑ คืน เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา จากนั้นนำมาผึ่งตากแดดให้แห้ง เพื่อที่จะมาสานเป็นแอ๊บข้าว

ความสำคัญสำหรับใส่ข้าวเหนียว