เถียงนา

, 14 ธันวาคม 2555


เถียงนาที่พักในเวลากลางวันขณะที่เกษตรกรออกไปทำงานประจำ วัน เช่น ชาวนาที่ออกไปทำนา ไม่ว่าจะออกไปเตรียมนา ไถคราด ดำนา หรือเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่กับนาเกือบทั้งวัน ก็ต้องมีที่พักเหนื่อยหลบแดดและความร้อน จึงมัก จะสร้างเพิงพักอย่างง่ายๆ ใต้ต้นไม้ที่ริมนา เรียกอาคารนี้ว่า “เถียงนา” เถียงนานี้จะพบทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย เถียงนาบางแห่งปลูกอย่างดี มั่น คงแข็งแรงแต่ไม่มีฝา คล้ายบ้านขนาดเล็กที่เปิดโล่ง ถ้าจะมีฝาก็สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆเท่า นั้น สำหรับผู้ที่ชอบดูภาพธรรมชาติทุ่งนาของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนหรือภาพ ถ่าย มองไปในทุ่งนาเรามักจะเห็น “เถียงนา” เป็นองค์ประกอบของภาพอยู่เสมอๆเกือบ ทุกภาพ