ผลิตภัณฑ์ ปลาดุกแดดเดียว

, 07 มกราคม 2556

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกลุ่มปลาดุกแดดเดียว เริ่มจากพัฒนาชุมชนและทางกรมประมงได้แนะนำกลุ่มแม่บ้านในตำบลบึงคำพร้อย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เริ่มแปรรูปปลาดุกเป็นอาหารชนิดต่างๆ เพราะปลาดุกมีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายเป็นที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น ต่อมาทางกลุ่มแม่บ้านก็ได้พัฒนาการผลิต รสชาด กระบวนการบรรจุหีบห่อ ให้มีความสะอาด ทันสมัย มีบรรจุภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดใจ น่ารับประทานจนได้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว ของตำบลบึงคำพร้อย

ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

การผลิตปลาดุกแดดเดียวเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต นำมาแปรรูปเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกครัวเรือน พร้อมทั้งเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ว่างจากการทำงานหลักมารวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมคนในท้องถิ่นมีงานทำ เกิดการรวมตัวเป็นวัฒนธรรมของการดำรงชีวิตในอีกกลุ่มหนึ่ง

วัสดุที่นำมาใช้

ปลาดุก,ขมิ้น, เกลือ, น้ำตาล, ชูรส, ตะแกรงตากปลา, ตาชั่ง, กระดาษขาว,ถุง,กล่อง,

ถังใส่ปลา,น้ำแข็งป่น

ส่วนผสมโดยประมาณ

-เนื้อปลาดุกสด ๗๐%

-เกลือ ๕%

-น้ำตาลทรายแดง ๒%

-น้ำขมิ้นชัน ๑%

-น้ำ ๕%

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปลาดุกแดดเดียว เป็นอีกภูมิปัญญาที่แยบยลของคนโบราณในการถนอมอาหาร โดยเก็บอาหารไว้กินนานๆ ปลาดุกแดดเดียวบึงคำพร้อย ถนอมคุณค่าปลาสด คุณภาพดีด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ เป็นปลาแดดเดียวตำรับไทยแท้สูตรดั้งเดิม สะอาดปลอดภัยอร่อยได้คุณค่า เนื้อเหลืองนวล ชวนรับประทาน

จากสมุนไพรธรรมชาติ ขมิ้นชัน รสเค็มปานกลาง

กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต

-นำปลาดุกมาทำการน็อคปลาให้ตายโดยการใส่เกลือ

-ตัดหัวปลา ควักไส้ปลาออก

-นำปลาล้างด้วยสารส้ม แล้วแล่ปลาออก

-ใส่ส่วนผสม เกลือ ผงชูรสคลุกเคล้ากับปลา และทิ้งปลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง

- ใส่น้ำขมิ้นชันดับคาวปลา

-นำปลาดุกไปตากบนตะแกรงตากปลา ประมาณ ๒ ชั่วโมง

-นำปลาบรรจุใส่ถุงและใส่กล่องบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการผลิตและราคา

- ปลาดุกแดดเดียวแบบทอด ๑ กิโลกรัม ราคา ๑๓๐ บาท/กล่อง

- ปลาดุกแดดเดียวแบบไม่ทอด ๑ กิโลกรัม ราคา ๑๒๐ บาท/กล่อง

สถานที่จำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตำบลบึงคำพร้อย ๕๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร ๐-๙๘๑๘-๖๑๘๕, ๐-๙๑๘๒-๓๙๐๔

สนใจสั่งซื้อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- กลุ่มแม่บ้านตำบลบึงคำพร้อย ๕๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร ๐-๙๘๑๘-๖๑๘๕, ๐-๙๑๘๒-๓๙๐๔

- องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร ๐-๒๙๘๗-๙๑๐๑-๓, โทรสาร ๐-๒๙๘๗-๙๑๐๕ ต่อ ๑๑๔