เห็ด 3 รส แม่กรทอง

, 10 มกราคม 2556

เห็ด 3 รส แม่กรทอง นำเห็ดโคนญี่ปุน กระเทียม เกลือป่น นำมาแปรรูปเป็นเห็ด 3 รส การแปรรูปเห็ด เห็ดหอม เป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอายุวัฒนะรักษาหวัดทำให้เลือดลมดี บำรุงหัวใจ
ขับสารพิษออกจากร่างกาย ลดไขมันในเส้นเลือด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เห็ดหอมแปรรูปหลากหลายชนิด