กระเป๋าย่านลิเภา

, 30 มกราคม 2556

กระเป๋าย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลุ่มหัตถกรรมจักสานย่านลิเภาและไม้ไผ่ บ้านคลองปอม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยประธานกลุ่ม คือ นางจิรภัทร ไฝพรหม ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ในช่วงบ่ายจะมีเวลาว่าง จึงคิดค้นทำเครื่องใช้ เครื่องประดับ ซึ่งทำจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น คือ ย่านลิเภา และสามารสร้างรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

กระเป๋าย่านลิเภา รูปทรงมีหลายรูปแบบ ลวดลายจะทำลายลูกแก้ว ลายดอกไม้ หรือลวดลายตามความต้องการ สีของกระเป๋าเป็นสีของย่านลิเภา มีสองสี คือ สีน้ำตาลและสีดำ (สีธรรมชาติ) ส่วนวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำมีย่านลิเภา หวาย มีด น้ำยาเคลือบเงา แผ่นโลหะที่เจาะรู

ขั้นตอนการสานหมวกย่านลิเภา

๑. นำย่านลิเภามาผ่า ใช้มีดขูดย่านลิเภาเป็นเส้นบาง ๆ เพื่อให้มีความมันและเหนียว

๒. นำย่านลิเภาสอดในแผ่นโลหะที่เจารู หรือการชักเสียดเพื่อให้ย่านลิเภามีขนาดเท่ากัน

๓. แล้วนำไปขัดกับโครงรูปร่างต่างๆ เพื่อขึ้นลาย