ภูมิปัญญาเตาเศรษฐกิจ

, 04 กุมภาพันธ์ 2556

นายหมัง เฟื่องฟอง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความชำนาญในการปั้นเตาเพื่อประหยัดพลังงาน ให้กับชุมชนหนองหลวงโดยใช้เวลาว่างมาทำเพื่อเพิ่มรายได้โดยใช้สถานที่ของชุมชนหนองหลวงซึ่งอยู่ริมถนนจอมพลเป็นที่ทำการเตาเศรษฐกิจ เป็นเตาที่มีคุณสมบัติประหยัดเชื้อเพลิงและให้ไฟแรงกว่าเตาธรรมดา นายหมัง จึงเรียกเตานี้ว่า “เตาเศรษฐกิจ” และเตาที่ปั้นขึ้นมาหากไม่ได้มาตรฐาน คุณลุงหมัง จะทิ้งไม่นำออกจำหน่าย จึงเชื่อได้ว่าสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เคยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก ระดับ ๔ ดาว ผู้สนใจสินค้าให้ติดต่อได้ที่ชุมชน หนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก