พระพุทธรูปพม่า

, 03 กุมภาพันธ์ 2554

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ สร้างในราวพุทธศักราช 2101-2310 ซึ่งขณะนั้น เมืองแพร่และอาณาจักรล้านนา ตกอยู่ในอำนาจของพม่า
องค์ที่ 1 หน้าตักกว้าง 180 ซม. สูง 265 ซม.
องค์ที่ 2 หน้าตักกว้าง 180 ซม. สูง 280 ซม.