ลายปูนปั้น

, 09 กุมภาพันธ์ 2554


เป็นลายปูนปั้นประดับโบราณสถานรูปก้านดอกไม้ ริมสองข้างขมวดเป็นรูปคล้ายก้นหอย ขนาดความสูง 15 เซ็นติเมตร ศิลปทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร