ครกโม่โบราณ

, 17 มิถุนายน 2556


เครื่องใช้ “ครกโม่โบราณ”

ชื่อ ครกโม่โบราณชื่อผู้ครอบครอง นางอารีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบประเภท เครื่องมือเครื่องใช้ลักษณะ ทำด้วยหินเป็นแท่งขนาดใหญ่ วางซ้อนกันส่วนลางมีปากสำหรับให้แป้งไหลออกลงสู่ภาชนะ ส่วนบนเจาะรูสำหรับใส่ข้าวสารลงไป มีปลายคล้ายมือจับสำหรับหมุนครกประวัติความเป็นมา นางอารีย๊ะ ได้ครกโม่โบราณมาจากมารดา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโม่แป้งข้าวจ้าว และข้าวเหนียว เพื่อใช้ในการปรุงขนม ครอบครองมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐๐ ปีปัจจุบันยังมีการใช้งานแล้วสี สีหินธรรมชาติวัสดุที่ใช้ หินวิธีใช้ ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับโม่แป้งข้าวจ้าว และแป้งข้าวเหนียวให้ละเอียดการเก็บรักษา เก็บในที่ร่มไม่โดนแดดและฝน