เจดีย์ทรงปรางค์

, 01 มกราคม 2553


เจดีย์ทรงปรางค์ เป็นรูปแบบอย่างที่วัดพระชานารถ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแบบ องค์พระปฐมเจดีย์เดิมที่อยู่ภายใน ก่อนที่จะถูกสร้างครอบอย่างรูปแบบในปัจจุบัน