กลุ่มทอผ้าขาวม้า

, 01 มกราคม 2553

เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยหูก โดยนำเส้นด้ายมาย้อมเป็นสีต่าง ๆ แล้วมาทอเป็นโสร่ง
มีนางพิณทอง ศรีไพร เป็นประธานกลุ่ม