เกวียนจำลอง

, 01 มกราคม 2553


นายสำเนียง สุขจำรัส ผู้คิดค้นประดิษฐ์เกวียนจำลอง ทำจากไม้ไผ่จนได้รับการรับรองและเป็นสินค้า OTOP และการทำโคมไฟจากไม้ไผ่ การทำแจกันจากไม้ไผ่ การทำกรอบรูป โดยทำอยู่กับบ้านและนำออกจำหน่ายในงานต่าง ๆ