โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

, 01 มกราคม 2553


เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมอำเภอ/จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของอำเภอและจังหวัด เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สอนระดับอนุบาล -ประถม 1-6 ตั้งอยู่ที่บ้านพลงช้างเผือก ว่ากันว่าพลง เป็นพืชชนิดหนึ่ง ประเภทหญ้า มีลำนคล้ายกก ชอบขึ้นในที่พรุ และเล่ากันว่ามีช้างเชือกหนึ่งลงมาติดหล่มถอนไม่ขึ้นตาย ชาวบ้านจึงเรียก สถานที่ว่าพลงอีเผือก แต่ฟังไม่เพราะ เลยเปลี่ยนมาเป็น "พลงช้างเผือก" ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนตั้งเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2400 ปัจจุบันมี นางสาวอิสรีย์ ปานงาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน