เตาเผาถ่านไม้โกงกาง

, 02 มกราคม 2553

เตาเผาถ่านไม้โกงกาง

เป็นเตาที่มีลักษณะโค้งมล ทำจากดินเหนียว สามารถเผาถ่านไม้โกงกางได้ปีละประมาณ 2,400 หาบ การเผาถ่านไม้โกงกางเป็นอาชีพของคนในชุมชนยี่สาร การเผาถ่านไม้โกงกางจะต้องคัดเลือกไม้โกงกางที่มีอายุ 10 – 12 ปี ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีการเก็บฝักโกงกางไปปลูกลงในแปลงป่าที่เตรียมไว้ เพื่อรอให้โกงกางโต และอีก 12 ปี จึงตัดไม้ไปใช้งานได้ ส่วนแปลงที่มีไม้โตเต็มที่แล้วจะถูกตัดเป็นท่อน ๆ และลำเลียงลงเรือกลับมาที่โรงเผาถ่าน เตาเผาถ่านไม้โกงกางที่ใช้ในการเผาไม้แต่ละครั้ง จะได้ถ่านไม้ประมาณ 6 ตัน การตัดไม้โกงกาง จะต้องตัดออกทั้งต้น และเอกิ่งออก เลื่อยเป็นท่อน 1.30 เมตร แล้วนำมาทุบเปลือก แล้วนำเข้าเตาเผาถ่านซึ่งบรรจุได้ 20 ตัน ระยะเวลาของการเผาถ่านใช้เวลา ประมาณ 45 – 50 วัน จะปล่อยให้ระอุ 14 วัน และจะได้ถ่านไม้ราว 6 ตัน ไม้โกงกางเป็นไม้ที่ดีที่สุดในกระบวนการทำถ่านไม้ เนื่องจากให้ความร้อนสูง ติดไฟนาน ไม่แตกตัว ขี้เถ้าน้อย ส่วนใหญ่นำส่งออกนอกประเทศ