นางบาหยัน รอดคล้าย

, 02 มกราคม 2553

นางบาหยัน รอดคล้าย
เกิดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖
ที่อยู่ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๗๔๙๑๒๓ , ๐๘๙ ๖๙๒๗๙๓๐

ชีวิตการศึกษา และการทำงาน

นางบาหยัน รอดคล้าย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นอกจากเป็นภูมิปัญญาในการทำขนมไทย (ขนมกล้วยกวน) แล้วยังมี
ความสามารถทำผลไม้แช่อิ่ม ซึ่งช่วยถนอมอาหารให้อยู่ได้นาน และยังได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีรสชาติ
ถูกปากของผู้บริโภค ปัจจุบันผลไม้แช่อิ่ม(ตะลิงปลิงแช่อิ่ม) เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน และเป็นสินค้าส่งออก

ลักษณะการเรียนรู้และการถ่ายทอด

ได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากมารดา และแสวงหาความรู้เพิ่มจากหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของตนเอง

ผลงาน

มีเยาวชน และประชาชน เข้ามาศึกษา เรียนรู้ การทำผลไม้แช่อิ่ม
(ตะลิงปลิงแช่อิ่ม) กับนางบาหยัน รอดคล้าย อยู่เป็นประจำ และริเริ่ม
บรรจุภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงาม สะดุดตาของผู้บริโภค เพื่อให้ทันกับยุคสมัย
และรสชาติอร่อยถูกปาก ของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว

องค์ความรู้

ตะลิงปลิงแช่อิ่ม มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ ล้างตะลิงปลิงให้สะอาด คลึงด้วย
กระต่ายจีนครั้งละหลาย ๆ ผล บีบน้ำเฝื่อนและน้ำเปรี้ยวทิ้ง จากนั้นแช่ตะลิงปลิง
ในน้ำปูนใส ใส่เกลือ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที สูงขึ้นและบีบน้ำทิ้ง ล้างใน
น้ำสะอาด แช่น้ำสักครู่ แล้วบีบน้ำทิ้ง และบรรจุใส่ขวดโหลหรือชามแก้ว ใส่น้ำตาล
เติมเกลือ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเทน้ำตะลิงปลิงออก
แล้วนำไปอุ่นพอร้อนจัด ก็นำตะลิงปลิงลงไป แล้วรีบตักขึ้น ทิ้งน้ำเชื่อมไว้จนเย็น
จึงนำตะลิงปลิงลงแช่จนอิ่มตัว และนำไปเรียงตากในถาด แล้วเคี่ยวน้ำเชื่อม
ตะลิงปลิงให้ข้น นำมาคลุกเคล้ากับตะลิงปลิงให้ทั่วอีกครั้ง จากนั้นจึงนำไปตาก
อีกครั้ง (ถ้าตะลิงปลิงมีรสเปรี้ยวจัดให้เติมน้ำตาลตอนจุ่มตาก เมื่อแห้งสนิท
ดีแล้ว ควรนำขึ้นอบ)

การถ่ายทอดภูมิ ปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป
โดยไม่คิดค่าตอบแทน การถ่ายทอดนั้นจะเน้นการปฏิบัติจริง
จึงทำให้ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง