วัดธรรมาวุธาราม (บังปืน)

, 02 มกราคม 2553


วัดธรรมาวุธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ริมคลองบังปืนวัดจึงมีชื่อเดิมว่า ”วัดบังปืน” ตามชื่อคลองประวัติศาสตร์ สภาพของวัดเดิม ตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์กลางทุ่งนา เมื่อพ.ศ.2497 โดยพระครูวินัยธร (เล็ก) ธมมิโย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2501 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดธรรมาวุธาราม” โดยท่านเจ้าคุณพระกวีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นผู้เปลี่ยนให้ วัดธรรมาวุธารามเจริญรุ่งเรืองด้วยความสามารถของเจ้าอาวาส คือ

พระครูสมุทรการโกวิท และเจ้าอาวาสองค์ต่อมา วัดมีเนื้อที่กว้างขวางถึง65ไร่เศษ

ด้วยความศรัทธาของประชาชนบริจาคให้เป็นส่วนใหญ่ มีถาวรวัตถุต่างๆในวัดสมสภาพ

มีอุโบสถที่สวยงาม มีภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา มารักษาศีล บำเพ็ญกุศลในพรรษาจำนวนมากสิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่ อุโบสถหลังงาม และองค์พระประธานในอุโบสถ