ประเพณีบุญบังไฟ

, 01 มกราคม 2553

ประเพณีบุญบังไฟ มีสาระสำคัญเพื่อวิงวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีอำนาจเหนือธรรมชาติ ช่วยให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล และทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในผลผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร