โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

, 01 มกราคม 2553

โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองกี่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2492 มีนายดำรง มิ่งขวัญ เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนเพียงชั้น ป.1 มีครู 1 คน ตัวอาคารเรียนอาศัยกุฎิสงฆ์ที่ร้างแล้ง เป็นที่เรียน ปัจจุบันคือบริเวณวัดเก่าหนองกี่ เนื่องจากอาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรมมาก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2501 ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่บริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ดร.สุริยาวุธ บุญดี