วัดธรรมสังเวช

, 01 มกราคม 2553

วัดธรรมสังเวช แต่เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมคลองโพธิ์ชัยสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2419 มีนามว่า วัดตากแดด เพราะว่าได้ก่อสร้างแบบอตโยโค คือ เรือนมุงแถบเดียวหรือที่เรียกว่า เพิง ลักษณะคล้ายกับร้านขายกล้วยแขกของชาวบ้านแดดจึงส่องทั้งช่วงเช้าและบ่ายเป็นที่น่าสังเวชของประชาชนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ตรงกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด มีพระอาจารย์ภูได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านและคณะสงฆ์ให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนาวัด โดยการขุดสระน้ำและพบพระพุทธรูป จึงให้ชื่อว่า หลวงพ่อหิน ต่อมาในปี พ.ศ.2450 ในสมัยที่พระวินัยธรรมกิ่งสุวรรณ์ เป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดธรรมสังเวช ปัจจุบันมีพระครูพิทักษ์ธรรมสาร เป็นเจ้าอาวาส