สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว

, 01 มกราคม 2553


สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว โดยนายสมคิด อุดมโพธิ์ วิธีการทำนำเอากะลามะพร้าวมาตัดแต่งขึ้นรูป ตามแบบต่าง ๆ เสร็จแล้วนำมาขัดให้เกิดความมันวาว แล้วนำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มาประกอบเป็นรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าที่สั่งทำ