วงกลองยาว

, 01 มกราคม 2553

วงกลองยาว เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านอย่างหนึ่ง ที่สร้างความสนุกสนาน และความบันเทิงพอสมควรที่จะกล่าวถึง เป็นวงกลองยาว คณะมงคลศิลป์ ซึ่งมีนายใจ ชูรัมย์ เป็นหัวหน้าวง ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การเล่นกลองยาวเป็นศิลปะการแสดงของภาคอิสาน โดยจัดแสดงในงานรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานประจำปีของท้องถิ่น เป็นต้น เป็นวัฒนธรรมการแสดง การละเล่น ที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้