พระครูสุนทรปภากร

, 02 มกราคม 2553


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว และเจ้าอาวาสวัดบุญเรือง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว วิทยฐาน น.ธ. เอก หมายเลขโทรศัพท์ 053-666-295 , 086-180-0017