พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ

, 02 มกราคม 2553


กลฺยาณจิตโต อายุ 53 ปี พรรษา 32 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว วัดดอนจั๋น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว หมายเลขโทรศัพท์ 053-666-512 , 087-185-9295