วัดโคกพนมดี

, 02 มกราคม 2553
วัดโคกพนมดี สถานที่ตั้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมา โคกพนมดีเป็นดิน

แดนที่มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์
เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งมี พระเหลือ สุธม์โม พร้อมด้วยญาติสุโขทัย อยู่บ้านเลขที่ 95 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้นผู้มอบที่ดินถวาย สร้างวัด จำนวน 15 ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2522 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ เดือนพฤศจิืกายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันวัดนี้มีึเนื้อที่วัดทั้งหมด ๑๕ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด