วัดบึงบวรสถิตย์

, 02 มกราคม 2553

วัดบึงบวรสถิตย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านบึง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 95 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อพ.ศ.2408 ไม่ปรากฎแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่เล่ากันว่า หลวงพ่อเขียวจากวัดคงมาลัย(บึงบน) มาเป็นผู้นำในการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดบึงล่าง แต่ในหลักฐานที่ดินจังหวัดเรียกว่า วัดบ้านไร่ ต่อมาเรียกว่าวัดไร่บ้านบึง ในสมัยพระครูไพโรจน์ภัทรธาดา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดบึงบวรสถิตย์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม