กรอบรูปจากเศษไม้

, 02 มีนาคม 2554


๑. ชื่อข้อมูล การทำกรอบรูปจากเศษไม้๒. วัสดุ/อุปกรณ์

๑.เครื่องขัดกระดาษทราย

๒.ไม้กระท้อน(โครงกรอบรูป)

๓.เศษไม้

๔. กาวน้ำ๓. กระบวนการถ่ายทอดการทำกรอบรูปจากเศษไม้

๑. ตัดไม้ทำโครงกรอบรูปตามต้องการให้มีลักษณะ

๒. นำเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นสี่เหลียมผืนผ้า เช่น ขนาด เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาทากาวแล้ววางบนโครงไม้ที่เตรียมไว้

๓. นำโครงกรอบรูปที่ตกแต่งแล้วตัดฉากเพื่อเข้ามุม๔. ข้อมูลช่าง นายมะยูโซ๊ะ อูมา อายุ ๓๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๔/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๖๙๖๑-๐๕๗๙