นางเจ๊ะแย มาฮะ

, 25 มีนาคม 2554

ประวัติความเป็นมาของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เดิมทีนั้นผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องสวมใส่เสื้อโต้ปสีขาว เพื่อประกอบในพิธีละหมาดและสวมใส่ในประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน การละหมาดในวันศุกร์ วันฮารีรายอ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใดที่ผลิตเสื้อโต้ปขึ้นมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเสื้อโต้ปที่สวมใส่อยู่จะนำมาจากประเทศซาอุดีอารเบีย ต่อมาได้มีการเปิดสอนการตัดเย็บเสื้อโต้ป จึงสนใจที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าก็เลยได้ไปฝึกเรียน แล้วกลับมาคิดประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง และยึดเป็นอาชีพได้จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติส่วนตัว
ชื่อช่าง นางเจ๊ะแย มาฮะ เกิดวันที่ ๑๒ เมษายน ๔๙๙
อายุ ๕๓ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร ๐๘-๔๗๔๙๙๔๖๖