คุณสมใจ แสงแดง

, 31 มีนาคม 2554

งานสานทางมะพร้าวและกาน้ำชาจากลูกมะพร้าว