วัดท่าโสม

, 11 เมษายน 2554

วัดท่าโสม ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2405 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (อุโบสถหลังเก่า) เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2441 อุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 เป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2542 ได้รับการคัดเลือกเป็น ลานวัดลานใจลานกีฬา เมื่อปี 2541 ปัจจุบัน มีพระครูวิมลโสมนันท์ เป็นเจ้าอาวาส