วัดกลางวังน้ำเขียว

, 14 เมษายน 2554

วัดกลางวังน้ำเขียว ประกาศรับรองสภาพวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๗ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา พุทธศาสนิกชนพากันเข้าวัดฟังธรรม/ปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ และจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น ทำบุญปีใหม่, งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น