โรงเรียนบ้านไทรงาม

, 02 พฤษภาคม 2554


สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.เขต 1 โรงเรียนบ้านไทรงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนตานี-ยะหา บ้านกูแมปาแย ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิสัล จารุครุฑ โทรศัพท์ 073229322