โรงเรียนบ้านต้นแซะ

, 02 พฤษภาคม 2554


โรงเรียนบ้านต้นแซะ หมู่ที่ 4 บ้านยือนือเระ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน นางรอยทรง การีอูมา 073216159