อุโบสถหลังเก่าวัดบางขุด

, 11 พฤษภาคม 2554

อุโบสถหลังเก่าวัดบางขุด