ตังเมกรอบ

, 18 พฤษภาคม 2554

ก.ไก่ ตังเมกรอบ
นางปราณี ภูมิมาโนช สืบทอดวิธีการทำตังเมกรอบจากยาย ทำเป็นอาชีพมา 18 ปีแล้ว ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นเป็นสินค้าโอทอประดับ 4 ดาว เมื่อ พ.ศ.2547