นายคำแพง วังวล

, 02 มกราคม 2553


นายคำแพง วังวล อยู่บ้านเลขที่ 161 บ้านหนองมะอึ ม.4

ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2499 อายุ 55 ปี

มีความสามารถในการทำแคร่ไม้ไผ่ เริ่มทำมาตั้งแต่อายุ 13 ปี ทำเป็นอาชีพเสริมจาก

การทำนา ทำไร่ จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ราคาย่อมเยา