เตารีดผ้า

, 01 มกราคม 2553

ใช้เหล็กหลอมเป็นถ้วยก้นลึก ใส่ถ่านไฟมีด้ามจับสำหรับรีดผ้าให้เรียบ

ประโยชน์ใช้สอย
ใช้สำหรับรีดผ้า เวลารีดผ้าจะใช้ถ่านที่เผาไฟ วางลงในก้นถ้วยเพื่อให้เหล็กร้อนรีดทับได้
เรียบ หากถ้วยรีดผ้าร้อนเกินไป หรือรีด ติดเสื้อผ้า จะนาบกับใบตองให้ลื่น