โรตีกรอบ

, 20 พฤษภาคม 2554

โรตีกรอบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ
การใช้/ประโยชน์รับประทานสถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านโต๊ะพญาวัง
เลขที่ 108 17 สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล91000
ติดต่อ : นางมะลิ เรืองเขียว
โทร :0-7472-4481