พระอธิการประกอบ ธัมมธีโป

, 01 มกราคม 2553


พระอธิการประกอบ ธมมฺทีโม เกิด 10 มกราคม 2513 ที่อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นบุตร นายเชื้อ นางคำเฝือ สารสกนธ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไหล มีความสามารถในด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน โดยเฉพาะ ด้านศิลปะการวาดภาพฝาผนัง รูปภาพพุทธประวัติ ซึ่งได้วาดภาพในโบสถ์ วัดป่าหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน และได้รับยกย่องเป็น ศิลปินร่วมสมัย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปี 2548