มัสยิดดารุลมูฮาญีรีน

, 20 พฤษภาคม 2554

ที่อยู่ หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7540898