กล้วยอบม้วนโสมจันทร์

, 22 พฤษภาคม 2554

กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ เกิดจากแนวคิดการถนอมอาหารจากการทำกล้วยตากแบบดั้งเดิมที่ใช้การตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่กล้วยอบม้วนโสมจันทร์มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะทางกลุ่มได้มีการคัดสรรกล้วยน้ำว้าที่นำมาแปรรูปโดยทางกลุ่มได้รับคำแนะนำจากฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชาให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นำกล้วยน้ำว้า “พันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรี”
มาให้ทดลองปลูกเพื่อทำการแปรรูปเพราะกล้วยน้ำว้าพันธุ์นี้มีจุดเด่นคือ เมื่อนำมาแปรรูปแล้วจะได้กล้วยอบม้วนที่มีสีเหลืองสวยเสมอ รสชาติหวาน หอมและมีเนื้อนุ่ม และกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและลูกค้าที่รักและใส่ใจในสุขภาพ แต่รสชาติยังคงเหมือนเดิม จนทำให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยมจนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบม้วนโสมจันทร์เข้าประกวดระดับภาค ณ.จังหวัดชลบุรีและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วนรูปดอกกุหลาบ ไปโชว์ในงานประชุม APEC ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2546

ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วนหลากรสรูปดอกกุหลาบ 4 ดอกได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ “ระดับห้าดาว” ประจำปี พ.ศ. 2547 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 (OTOP PRODUCT CHAMPION)

ส่วนในด้านการผลิตทางกลุ่มได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแทนการตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ความสะอาด ปลอดภัยและทันต่อความต้องการของตลาด กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้แรงงานในชุมชนและสมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีรายได้จาการปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรีส่งให้กับกลุ่มแปรรูป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสมหมู่ 3 “โสมจันทร์” ทางกลุ่มได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยทางกลุ่มเลือกใช้กล้วยน้ำว้า “พันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรี” นำมาแปรรูปเป็นกล้วยอบม้วนซึ่งกล้วยน้ำว้าพันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรีนั้นมีจุดเด่นคือ เมื่อนำมาแปรรูปแล้วจะได้กล้วยอบม้วนที่มีสีเหลืองสวยเสมอ รสชาติหวาน หอม และมีเนื้อนุ่ม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของกล้วยน้ำว้าพันธุ์นี้ ทำให้ลูกค้าที่ได้ชิมกล้วยอบม้วนติดใจในรสชาติของกล้วยอบม้วนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม “โสมจันทร์” ซึ่งทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ของกลุ่มในตอนเริ่มแรกที่ออกจำหน่ายจะมีรูปลักษณ์เป็นการม้วนเป็นหลอดกลมๆบรรจุลงกล่องพลาสติกใส ต่อมาทางกลุ่มมีการพัฒนากล้วยอบม้วนจากรสดั้งเดิมเป็นกล้วยอบม้วนรส
ชาเขียวและกล้วยอบม้วนรสอัญชัน เมื่อมีการพัฒนากล้วยอบม้วนเป็นแบบหลากรสแล้ว ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำกล้วยอบม้วนมาจัดเป็นกล้วยอบม้วนรูปดอกกุหลาบดอกเดียว และพัฒนาเป็นกล้วยอบม้วนหลากรสรูปดอกกุหลาบ 4 ดอกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อย่างสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทำให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายหากพบเห็นกล้วยอบม้วนหลากรสรูปดอกกุหลาบ 4 ดอกจะทราบได้ทันที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม “โสมจันทร์”

ขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมมาปอกเปลือกล้างน้ำเกลือ ผ่าครึ่งผึ่งให้สะเด็ดน้ำบนตระแกรง
2. นำกล้วยน้ำว้ามาคว่ำบนแผ่นพลาสติก ทับให้ละเอียดด้วยเครื่องทับกล้วย (หรือไม้ทับกล้วย)
3. แต่งให้ได้รูป วางลงบนถาดจนครบ 40 ถาด
4. นำเข้าตู้อบลมร้อนใช้ไฟประมาณ 75- 80 องศา นานประมาณ 7 ชั่วโมง
5. นำกล้วยออกมาแซะออกจากถาดวางบนตระแกรง นำเข้าอบอีกครั้งประมาณ 1/2 – 1 ชั่วโมง
6. ปิดเตาเก็บกล้วยที่อบจนได้ที่แล้วลงกล่องพลาสติก หมักกล้วยไว้นานประมาณ 3 – 4 วัน
7. นำกล้วยที่หมักได้ที่แล้วออกมาม้วน ตัดแต่งลงกล่องพลาสติกใส หรือจัดเป็นรูปดอกกุหลาบเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาด

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสมหมู่ 3 โสมจันทร์ สามารถผลิตกล้วยอบม้วนออกสู่ตลาดได้วันละ 180 กล่องต่อวัน

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์,
1. ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสมหมู่3 “โสมจันทร์” ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 492 หมู่ 3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ 035-559-393 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7548
2. ร้านเอกชัย โลตัสสุพรรณบุรี โดยผู้จัดจำหน่ายคือคุณบุบผาทิพย์ ทิมขำ
3. ร้านเอกชัย โลตัสสิงห์บุรี โดยผู้จัดจำหน่ายคือคุณบุบผาทิพย์ ทิมขำ
4. ร้านOTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในห้างนาซ่ามอลล์ ชั้นใต้ดิน
5. ร้าน OTOP ในบริเวณปั๊มน้ำมันป.ต.ท.หลักเมืองถนนสุพรรณบุรี- ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
6. บ้านมะขาม กรุงเทพฯ
7. ร้านนานาไพร อาคารไทยสมุทร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
8. บริษัท สยามยูนิคอร์น อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยในประเทศจำหน่ายที่ร้าน 108 SHOP, ร้านจิตรลดา, ตั้งฮั่วเส็ง, THE MALL ส่วนต่างประเทศจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย, ประเทศเกาหลี

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1. กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ ได้รับอนุญาตให้ใช้เลขสารบบแจ้งรายละเอียดอาหาร (อ.ย.) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2544 และมีการเก็บตัวอย่างกล้วยอบม้วนไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดระดับประเทศได้ผลการวิเคราะห์
“ผ่านมาตรฐาน” ตามเอกสารลงในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
2. กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ ได้รับรางวัลจากการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น “ระดับสามดาว” ภาคกลางประจำปี พ.ศ. 2546 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP PRODUCT CHAMPION)รีและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วนรูปดอกกุหลาบ ไปโชว์ในงานประชุม APEC ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2546
3. กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันตก ณ. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
4. กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 และได้มีการตรวจติดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2549 ผลการตรวจปรากฏว่ากล้วยอบม้วนโสมจันทร์ “ตรวจสอบผ่าน”
5. กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ในงานแสดงสินค้า “หัตถ-อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11” จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547
6. กล้วยอบม้วน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสมหมู่3 “โสมจันทร์” ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ “ระดับห้าดาว” ประจำปี พ.ศ. 2547 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 (OTOP PRODUCT CHAMPION)