พิธีเข้าสุหนัต

, 22 พฤษภาคม 2554

พิธีเข้าสุหนัต
ก่อนการประกอบพิธีโต๊ะมูเด็ง มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการทำพิธีสุนัต ประกอบด้วย มีด ยากินและยาทา ผ้าพันแผล หยวกกล้วย และใบกล้วย (ใช้สำหรับรองให้เด็กนั่ง) นอกจากนั้นขั้นตอนแรกคือ ให้เด็กผู้ชายที่จะทำพิธีเข้าสุนัตจะต้องอาบน้ำที่ผ่านการสวดคาถาโดย โต๊ะมูเด็ง หลักจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสุนัต ทุกขั้นตอนจะมีการสวดคาถาทุกขั้นตอนจนจบพิธี

ก่อนทำพิธีเข้าสุนัตจะต้องมีการอ่าน “ราโซ”
(สวดคาถา โดยใช้อายัดจากอัลกรุอ่าน)
โดยมีข้าวเหนียว, หมากพลู, กล้วย, น้ำ 1 แก้ว,
ไก่ย่าง, ข้าวสาร, มะพร้าว

เครื่องมือสำหรับพิธีเข้าสุนัต มีด, กรรไกร, ผ้าพันแผล, ยากินยาทา, อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ