นางเพ็ง บุญเชิญ

, 24 พฤษภาคม 2554

ภูมิปัญญาด้านการทำพานบายศรี โดยรับจ้างทำพานบายศรีครั้งละ 300 – 500 บาท