กล้วยบาบีคิว

, 26 พฤษภาคม 2554

๒.๓ วัสดุ/วัตถุดิบ/สื่อ/อุปกรณ์สำหรับการผลิตผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. กล้วยหอมดิบหรือกล้วยหักมุกดิบตามต้องการ
๒.ใบมีดหั่น มีด กะละมัง กระทะ กระโด้ง กระชอน น้ำสารส้ม เตาแกส น้ำมันพืช กระดาษซับมัน
๓. เชือกรัด ยางรัด เครื่องซินปิดถุง เกลือป่นนิดหน่อย
๔. ผงบาบีคิว (กล้วยทอด ๑ กิโลกรัม ใช้ผงบาบีคิว ๖ ช้อนชา)
๒.๔ วิธีการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น
บรรยายและสาธิตการจัดทำกล้วยบาบีคิว ให้แก่ผู้สนใจ นักเรียน ที่ต้องการความรู้การผลิตกล้วย
บาบีคีวตามขั้นตอนการจัดทำ
๒.๕ ขั้นตอนการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. นำกล้วยหอมหรือกล้วยหักมุกแก่จัด แต่ยังไม่สุกและไม่ค้างคืน ปอกเปลือกออก แล้วนำไปแช่กับน้ำ
สารส้ม พอปอกเสร็จแล้วนำไปล้างน้ำเปล่า
๒. สรงขึ้นแล้วนำไปสไลซ์ข้างเพื่อความสวยงาม แล้วไสด้วยใบมีดชนิดใส ลงทอดในกระทะน้ำมันที่ร้อน
ปานกลางจนกล้วยสุกเหลืองดีตักขึ้นพักบนกระดาษซับน้ำมันรอให้เย็น ห้ามใช้พัดลมเป่าให้เย็น
เด็ดขาดจะทำให้กล้วยเนื้อไม่กรอบ
๓. นำกล้วยที่ทอดแล้วใส่ถุงพลาสติกใหญ่ๆ แล้ว แล้วโรยผงบาบีคิวลงไป กล้วย ๑ กก. ใช้ผงบาบีคิว
๖ ช้อนชา คลุกเคล้าให้เข้ากัน
๔. บรรจุใส่ถุงน้ำหนัก ๑ ขีด ขาย ๑๐ บาท กิโลกรัม ละ ๑๐๐ บาท
๒.๖ ประโยชน์/คุณค่าของภูมิปัญญาและของผลงาน
ประโยชน์ คุณค่า มีวิตามีน เอ โปรตีน ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง เป็นอาชีพเสริม