วัดลาดบัวขาว

, 26 พฤษภาคม 2554

วัดลาดบัวขาว ตั้งอยู่เลขที่ 100 บ้านลาดบัวขาว หมู่ 5 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด คือ นายครุฑ นางพุ่ม งามประยูร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระปาน และรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรธรรมวิฑิต

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ 6 หลัง และมีมณฑปจัตุรมุข 1 หลัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ มี พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และรอยพระพุทธบาทจำลอง

ปัจจุบันวัดลาดบัวขาว เป็นศาสนสถานที่ประชาชนชาวตำบลหัวไทร ใช้ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475