การทำพลุ ตะไลและไฟแสงสี

, 27 พฤษภาคม 2554

นายภูมิ เคียบไธสง อายุ 66 ปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำพลุ ตะไล ไฟแสงสี โดยทำจากถ่าน ดินประสิว กำมะถัน พลุจำหน่ายนัดละ 100 บาท ตะไลกระบอกละ 60 บาท และไฟแสงสีหลอดขนาด 4 นิ้ว ลูกละ 300 บาท ขนาด 6 นิ้ว ลูกละ 600 บาท