ศาลาการเปรียญ

, 27 พฤษภาคม 2554

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 และจัดพื้นที่ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และสำคัญอื่น ๆ ของวัด