จ๊อบแอนจอย

, 01 มกราคม 2553

จ๊อบแอนด์จอย เป็นนักร้องหมอลำพันลาย ค่ายเพลงนพพร ซิลเวอร์โกล์ด ผู้เป็นพี่คื อจอย หรือ นางสาวลำใย น้อยหอม น้อง คือ จ๊อบ หรือ นางสาวจันทร์ทัย น้อยหอม มีภูมิลำเนาที่บ้านม่วงโป้ สร้างชื่อเสียงและทุกคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิด อย่างต่อเนื่อง