เจดีย์ทรงมอญ วัดอาษาสงคราม

, 28 พฤษภาคม 2554

เจดีย์ทรงมอญ วัดอาษาสงคราม
ภายในบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมิงอาษาสงครามผู้ก่อสร้างวัดอาษาสงคราม