การทำเรือจำลอง

, 30 พฤษภาคม 2554

การทำเรือจำลองทุกชนิดใช้อัตราการย่อส่วนจากเรือจริง เรือที่ทำมี 2 ประเภท คือ เรือขุดและเรือต่อ โดยทำจากเศษไม้สัก นิยมทำเรือจำลองขนาดเล็กที่หาดูได้ยาก จำหน่ายเป็นของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป